Οικογενειακές / Ατομικές Επιχειρήσεις

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών .
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων (Περιοδικών ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ, ΜΥΦ, VIES, INTRASTAT, έντυπο Ν, Ε3κλπ.).
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη.
 • Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9).
 • Παραλαβή & Ομαδοποίηση Παραστατικών.
 • Καταχώρηση Παραστατικών.
 • Έλεγχος Φακέλου.
 • Κλείσιμο Μήνα – Έλεγχοι Μήνα.
 • Έκδοση Μισθοδοσίας.
 • Εκτύπωση σημειώματος (ταυτότητας) πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας (e-banking).
 • Φοροτεχνικός σχεδιασμός, υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου που έχει δηλωθεί σε προγενέστερες Δηλώσεις
 • Φορολογίας Εισοδήματος για κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή και διαβίωσης.
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας που παρέχει αξιόπιστους και ακριβείς υπολογισμούς / Ρayroll processing providing reliable and accurate calculations.
 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών μέσω TAXIS.
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΙΚΑ.
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ταυτότητα πληρωμής κλπ).
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Δήλωσης «ΕΝΤΥΠΟ Α21» για λήψη επιδόματος τέκνων.
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Αίτησης για επίδομα πετρελαίου – θέρμανσης.
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη.
 • Ad hoc πρόσθετες οικονομικές υπηρεσίες που συνδυάζονται με τα Reports.