Υπηρεσίες Συνεργατών

  • Κάλυψη μηχανογραφικής υποστήριξης από ειδικούς συνεργάτες μας.
  • Κάλυψη νομικής υποστήριξης από συνεργαζόμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς σε θέματα όπως φορολογικές διαφορές, αστικά , εργατικές διαφορές.
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη.
  • Λύσεις Λογισμικού.