Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία

  • Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγράφων (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων , γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσφιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους 
  • Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο) , όπου εμφανίζοναι συγκετρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.